Preise

Nebensaison

06.01.2019 - 29.03.2019
27.10.2019 - 20.12.2019

55€/Tag

Zwischensaison

30.03.2019 - 21.06.2019
08.09.2019 - 26.10.2019

65€/Tag

Hauptsaison

22.06.2019 - 07-09.2019
21.12.2019 - 06.01.2020

89€/Tag