Preise

Nebensaison

06.01.2018 - 23.03.2018
27.10.2018 - 14.12.2018

45€/Tag

Zwischensaison

24.03.2018 - 22.06.2018
08.09.2018 - 26.10.2018

55€/Tag

Hauptsaison

23.06.2018 - 07-09.2018
15.12.2018 - 05.01.2019

79€/Tag